W Warszawie odbyło się posiedzenie polsko–rosyjskiej komisji mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych. Podczas spotkania omówiono sprawę definiowania rodzaju przewozów, zgodnie z umową o międzynarodowych przewozach drogowych z 30 sierpnia 1996 r. Jednak nie wypracowano wspólnego stanowiska i ustalono, że strony przedstawią w formie pisemnej propozycje zasad klasyfikacji, które będą przedmiotem dalszej dyskusji. Kolejne spotkanie zaplanowano na początek lipca.