Kontenery na wagę

Kontenery na wagę

International Maritime Organization (IMO) otrzymało propozycję wprowadzenia obowiązku ważenia kontenerów w portach. Inicjatywa została zgłoszona przez Danię, Holandię, Stany Zjednoczone oraz BIMCO, IAPH, ICS, ITF i WCS. Propozycja zostanie rozważona na wrześniowym spotkaniu podkomisji IMO ds. towarów niebezpiecznych, ładunków stałych i kontenerów. Sekretarz generalny BIMCO, Torben Skaanild stwierdzi, że błędnie zadeklarowana waga kontenerów to często pojawiający się problem. Pomysłodawcy zalecają wprowadzenie rozwiązania, które będzie wymagało od operatorów terminali portowych i statków znajomości rzeczywistej wagi kontenerów. Ma to być warunek ich wywiezienia z portu.

(PiF)