Nie będzie wyjątku dla PKP LHS

Nie będzie wyjątku dla PKP LHS

W przepisach unijnych nie będzie wyjątku dla spółki PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa, choć strona polska o to zabiegała. Oznacza to, że firma ta nie będzie mogła jednocześnie zarządzać linią i oferować na niej przewozy.

Parlament Europejski przyjął zmiany w tzw. pierwszym pakiecie kolejowym, czyli trzech dyrektywach odnoszących się do transportu kolejowego, uchwalonych w lutym 2001 r. Ich celem było uregulowanie wspólnego, unijnego rynku transportu kolejowego. Efektem jest przymus rozdzielenia własności infrastruktury kolejowej od jej eksploatacji, tak, aby różni przewoźnicy mogli na tych samych warunkach jeździć po tych samych trasach.

Obecnie dotyczy to także PKP LHS, które zarządzają najdalej na zachód wysuniętą linią szerokotorową (od przejścia granicznego z Ukrainą w Hrubieszowie do Sławkowa koło Katowic) i prowadzą na tej trasie przewozy. Podczas prac nad nowelizacją pakietu strona polska starała się podkreślić fakt, że ze względu na specyfikę działalności spółka ta powinna być wyłączona spod unijnych ustaleń, gdyż w przeciwnym razie jej sytuacja pogorszy się.

(PiF)