Nie powiodła się kolejna, trzecia już próba, prywatyzacji Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Spółka miała być do końca maja sprzedana kopnsorcjum Polen Line. Niestety, do transakcji nie doszło, ponieważ inwestor nie wpłacił pieniędzy. Dlatego też Zwyczajne Walne Zgromadzenie PŻB powzięło uchwałę w sprawie dalszego istnienia spółki oraz o utrzymaniu działalności zgodnie z obowiązującym statutem. Zlecono również aktualizację wyceny PŻB. Do czasu jej otrzymania nie należy spodziewać się rozstrzygnięcia procesu prywatyzacji. Może do nastąpić dopiero w III kwartale br.