Ministerstwo Finansów podpisało w Oslo, 5 lipca br., protokół zmieniający Konwencję między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzoną w Warszawie 9 września 2009 r. Zmiany umożliwiają stosowanie zasad opodatkowania analogicznych do funkcjonujących w umowach z innymi krajami, posiadającymi międzynarodowe rejestry statków.