W I kwartale br. PKP Cargo przewiozły łącznie 55,6 mln t ładunków, czyli o 15% mniej niż w analogicznym okresie 2011 r. (65,2 mln t). Mniejsza, o 17%, była również wykonana praca przewozowa i wyniosła 14,12 mld tkm. Mimo to spółka zarobiła, w tym okresie, 99 mln zł, czyli prawie tyle samo co rok wcześniej. Zdecydowanie największy był spadek przewozów surowców i materiałów budowlanych, w tym kruszyw oraz cementu. Znacząco zmniejszyły się również przewozy węgla kamiennego i brunatnego. Rosły natomiast przewozy intermodalne, a także rud i pirytów.