Pożyczka zgodna z prawem

Pożyczka zgodna z prawem

Komisja Europejska uznała, że pożyczka w kwocie 150 mln zł (ok. 37,5 mln euro), przyznana stoczni Crist przez należącą do państwa Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP), była zgodna z przepisami unijnymi i nie stanowiła niedozwolonej pomocy publicznej. KE stwierdziła, że pożyczki udzielono na warunkach rynkowych i dlatego Stocznia Crist nie uzyskała nieuzasadnionej korzyści ekonomicznej.

W styczniu 2012 r. KE wszczęła z własnej inicjatywy postępowanie w sprawie pożyczek ARP dla Crist i Stoczni Remontowej Nauta na nabycie majątku upadłej Stoczni Gdynia. Stocznia Crist kupiła wydział K2, a potem duży suchy dok, zaś Nauta tereny dawnej Stoczni Gdynia, na które zamierza przenieść całą produkcję. Postępowanie w sprawie tej ostatniej pożyczki jeszcze trwa, gdyż w celu sfinansowania transakcji ARP nabyła obligacje wyemitowane przez Nautę. Stocznia zaś do tej pory obligacji tych nie spłaciła. Według KE w tym wypadku można mówić o dwóch środkach pomocy. Pierwszy z nich to wykup obligacji przez państwową agencję, drugi to przedłużenie okresu spłacenia zobowiązań.

(PiF)