Unijne pieniądze na 2 projekty

Unijne pieniądze na 2 projekty

Komisja Europejska rozstrzygnęła konkurs na dofinansowania projektów z Funduszu TEN-T. Spośród 4 polskich projektów uznanie Brukseli zyskały 2, które mogą liczyć na 3,16 mln euro wsparcia. Ich łączna wartość to 20,52 mln euro.

Unijne środki otrzyma Deepwater Container Terminal Gdańsk na projekt „Rozbudowy głębokowodnego terminalu kontenerowego w Gdańsku” (1,78 mln euro) oraz PKP Polskie Linie Kolejowe na prace przygotowawcze przy modernizacji linii kolejowej Warszawa Włochy-Grodzisk Mazowiecki (1,38 mln euro).

W konkursie przepadły projekty: „Przebudowa infrastruktury dostępu kolejowego do Portu Gdynia”, zgłoszony przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA, oraz „Intermodal Container Yard – logistyczna brama Pomorza”, opracowany przez PCC Intermodal SA.

Ponadto wsparcie z Funduszu TEN-T otrzymały także 2 projekty, w których Polska uczestniczyła wspólnie z innymi krajami. Pierwszy z nich dotyczy przeprowadzenia wstępnych badań 8 korytarza kolejowego Bremerhaven – Rotterdam – Antwerpia – Aachen – Berlin – Warszawa – Terespol – Kowno, a beneficjantem po stronie polskiej jest PKP PLK, drugi zaś wsparcia Komitetu Sterującego, koordynującego wdrożenie inicjatywy SESAR (opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji), gdzie polskim beneficjantem jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Całkowita kwota środków z Funduszu TEN-T rozdysponowana w ramach konkursu wyniosła 198,65 mln euro.

(PiF)