PKP Cargo, we współpracy z firmą ERS Railways, uczestniczyły w pilotażowym przewozie kontenerów pociągiem z Chin do Niemiec. Pociąg z 41 kontenerami wyruszył z Chin 10 września, a 24 września dotarł do Małaszewicz. Tam kontenery zostały przeładowane na wagony normalnotorowe i w ciągu 25 godz. trafiały do stacji Rheinhausen, koło Duisburga. W sumie przebył on trasę o długości ok. 10,7 tys. km w niecałe 16 dni.