Lotos Petrobaltic SA wspólnie z CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. zagospodaruje położone na Morzu Bałtyckim złoża gazowe B4 i B6. Do wydobycia jest nawet 4 mld m³ gazu. 30 października br. w Gdańsku obie spółki podpisały umowę o współpracy. Projekt przewiduje współpracę w formule spółki celowej, w której udział w zysku i kosztach będzie kształtował się na poziomie 51% dla Lotos Petrobaltic oraz 49% dla CalEnergy Resources.