Bałtycki Terminal Kontenerowy (BCT) w Gdyni, w ramach współpracy z firmą Erontrans, rozpoczął w terminalu kolejowym przeładunek kontenerów i naczep samochodowych, przewożonych na trasie Polska – Skandynawia. Kontenery i naczepy drogowe są przywożone z głębi Polski koleją, a w BCT są przeładowywane w systemie ro-ro i wtaczane na promy Stena Line, aby kontynuować dalszą podróż do Szwecji.