Chemia z Lotosu

Chemia z Lotosu

Grupa Lotos SA i Zakłady Azotowe Tarnów SA podpisały umowę na wykonanie wstępnego studium wykonalności dla 2 projektów inwestycyjnych: instalacji krakingu parowego i produkcji polietylenu oraz kompleksu instalacji aromatów. Pozytywne wyniki studium pozwolą na rozpoczęcie prac projektowych. O możliwej współpracy obu firm wspominał, kilka tygodni temu, minister Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski.

Pierwszy z badanych wariantów to technologia umożliwiająca produkcję podstawowych surowców dla wytwarzania tworzyw sztucznych. Natomiast drugi obejmuje kompleks instalacji do produkcji petrochemicznych surowców aromatycznych. Głównym odbiorcą produktów z nowych instalacji będą tarnowskie Azoty. Wyniki analizy pozwolą na podjęcie, do końca 2013 r., decyzji o powołaniu spółki, której celem będzie realizacja jednego z 2 wariantów projektu. Inwestycja umożliwi produkcję 1 mln t petrochemikaliów.

(PiF)