Ceny usług świadczonych w Polsce przez Schenker Sp. z o.o. wzrosną w 2013 r. o 9,75%. Nowy cennik został ustalony na podstawie tzw. Rocznego Wskaźnika Indeksacji Cen. Zmiana ma na celu zrównoważyć rosnące koszty oraz uwzględnić inwestycje w bezpieczeństwo przesyłek, rozwój systemów informatycznych oraz budowę nowych terminali i modernizację flotypojazdów.