Portowe konsekwencje

Pod rumuńską banderą

Niemieccy armatorzy są zainteresowani przeflagowaniem swoich jednostek pod banderę Rumunii. W Hamburgu otwarto biuro Rumuńskiej Międzynarodowej Administracji Flagi (RIFA – Romanian International Flag Administration), które cieszy się dużym zainteresowaniem. Zmianę bandery zapowiedziały takie firmy żeglugowe jak np.: Leonhardt & Blumberg, Peter Döhle, Carsten Rehder i Reederei Hamburger Lloyd. Jak stwierdzili przedstawiciele Peter Döhle, Rumunia oferuje bardzo atrakcyjne warunki i w ciągu najbliższych 2 lat planują przeniesienie pod jej banderę 100 jednostek. Dla niemieckich armatorów Rumunia jest bardziej satysfakcjonująca niż np. Liberii, gdyż posiadanie 60% floty pod banderą kraju Unii Europejskiej, umożliwa skorzystanie z unijnych ulg podatkowych przeznaczonych dla przemysłu. Pod koniec 2012 r., z 3762 statków należących do niemieckich armatorów, tylko 492 pływało pod banderą narodową. To 79 mniej niż w 2011 r.