Podatki marynarzy po staremu

Podatki marynarzy po staremu

Nowy protokół do polsko-norweskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylaniu się od opodatkowania nie wszedł w życie, jak zakładano, 1 stycznia br. Dokument, podpisany w lipcu 2012 r., został ratyfikowany przez prezydenta Bronisława Komorowskiego 31 grudnia ub.r. Aby mógł obowiązywać w zakładanym pierwotnie terminie, niezbędna była jeszcze wymiana ratyfikacyjnych not rządowych i publikacja nowych przepisów. Niestety, nie starczyło już na to czasu. Tym samym protokół, który miał wprowadzić korzystniejsze warunki opodatkowania dla marynarzy polskich pracujących w Norwegii, wejdzie w życie dopiero od 1 stycznia 2014 r.

W tej sytuacji Polacy pływający na statkach pod banderą NIS w dalszym ciągu są opodatkowani w Polsce, na obowiązujących zasadach 18% i 32%, a zatrudnieni w innych firmach norweskich nie są objęci opodatkowaniem ani w Polsce, ani w Norwegii. Protokół miał zaś wprowadzać dla wszystkich polskich marynarzy opodatkowanie na poziomie 0 tak długo, jak nie osiągną dochodów w kraju.