Polska Żegluga Morska podpisała porozumienie o współpracy ze Szczecińską Stocznią Remontową „Gryfia”. W jego efekcie statki armatora będą remontowane w tej stoczni. Rocznie PŻM remontuje 20 statków, z czego stara się 90% prac przeprowadzić w Polsce. Remonty mają zapewnić Gryfii przychody na poziomie kilku mln USD.