BBM dla Grupy Azoty?

BBM dla Grupy Azoty?

Grupa Azoty wyraziła wstępne zainteresowanie przejęciem Bałtyckiej Bazy Masowej (BBM) w porcie gdyńskim – wynika z nieoficjalnych informacji, do których dotarły „Namiary na Morze i Handel”. Decyzje co to przyszłości terminalu mogą zapaść już w połowie lutego.

BBM to ostatnia z portowych spółek Portu Gdynia, po prywatyzowanym obecnie Bałtyckim Terminalu Drobnicowym, która czeka na sprzedaż. Jest wspólną własnością Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA i Zakładów Azotowych Puławy (ZAP). Obie firmy mają po 50% udziałów. Pierwsze podejście do prywatyzacji BBM poczyniono w 2011 r., jednak ZAP nie były zainteresowane nabyciem terminalu i nie skorzystały z prawa pierwokupu. Po przejęciu puławskiej firmy przez Zakłady Azotowe w Tarnowie i powstaniu Grupy Azoty, temat kupna BBM powrócił.