Poważne oferty na BTDG

Poważne oferty na BTDG

Pięć deklaracji udziału w prywatyzacji Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia (BTDG) wpłynęło do Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA. Zainteresowanie terminalem drobnicowym wyraziły, jak udało nam się dowiedzieć nieoficjalnie, podmioty dobrze znane w branży transportowej i od wielu lat działające na rynku, przez co gwarantujące poważne podejście do prywatyzacji.

– Naszym celem jest wybór takiego inwestora, który, po zakupie BTDG, zagwarantuje dalszy rozwój firmy, a tym samym zapewni wzrost obrotów w terminalu, jak i w porcie – podkreśla Janusz Jarosiński, prezes ZMPG.

Proces prywatyzacji BTDG rozpoczął się formalnie w październiku 2012 r. Do nabycia jest 100% udziałów spółki, które w całości pozostają w rękach ZMPG (więcej w nr 3/2013 „Namiarów na Morze i Handel”).