Unijne badania nad LNG w żegludze

Unijne badania nad LNG w żegludze

Unia Europejska wyłoży ponad 1,2 mln euro na badania mające na celu zidentyfikowanie potencjalnych problemów, które mogą występować w budowie statków zasilanych LNG. Fundusze na związane z tym prace zostaną przeznaczone z programu Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). Badania mają jasno określić, jakie wymagania techniczne, wykonawcze i środowiskowe muszą być spełnione, aby dynamicznie przyspieszyć szersze wykorzystanie LNG jako paliwa okrętowego oraz stworzyć zaopatrującą w nie infrastrukturę.

Projekt ma trwać do końca 2014 r. i będzie realizowany we współpracy z armatorami, dostawcami LNG, portami morskimi oraz producentami wyposażenia okrętowego. Związany jest z wejściem w życie, od stycznia 2015 r., unijnej dyrektywy paliwowej, która obniża normy zawartości siarki w paliwie okrętowym do 0,1%. Obostrzenia te będą obowiązywały na Morzu Północnym, Bałtyku i w Kanale La Manche.