Intermodalny konflikt

Intermodalny konflikt

Gdyńska spółka Prokont, specjalizująca się w spedycji kolejowej, skierowała do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) skargę przeciwko praktykom stosowanym przez PKP Cargo. Zdaniem władz firmy, państwowy przewoźnik nadużywa swojej dominującej pozycji, przez co ogranicza dostęp do rynku przewozów intermodalnych i konkurencję na nim. Skargi spółki trafiły także do premiera Donalda Tuska i do Urzędu Transportu Kolejowego.

Obie strony wystąpiły, także w stosunku do siebie, z propozycją porozumienia ugodowego. Jest to jednak związane z roszczeniami finansowymi, które spółki mają wobec siebie. Przykładowo Prokont zażądał od PKP Cargo wysokiego, liczonego w dziesiątkach milionów złotych, odszkodowania i zadośćuczynienia za straty poniesione w wyniku takiej działalności.