Nowy konkurs na prezesa portu

Nowy konkurs na prezesa portu

Rada Nadzorcza Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA (ZMPG) ogłosiła, 18 marca br., nowy konkurs na stanowisko prezesa i wiceprezesa ds. finansowych. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 3 kwietnia br. Następnie, po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami zostaną oni poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Ustalono, że decyzja w sprawie wyboru nowego prezesa portu gdańskiego zapaść ma do 22 kwietnia, zaś wiceprezesa do 6 maja. Kandydaci zastąpić mają odwołanych, pod koniec 2012 r., prezesa Ryszarda Strzyżewicza i wiceprezesa ds. finansowych, Wojciecha Łakomskiego.

Pierwszy konkurs, który ogłoszono 7 stycznia br., zakończył się pod koniec lutego br., bez rozstrzygnięcia. O fotel prezesa rywalizowało 11 chętnych, a 18 osób ubiegało się o stanowisko wiceprezesa spółki. ZMPG nie ujawnił nazwisk kandydatów. Wiadomo jednak, że byli wśród nich m.in. Jerzy Melaniuk, sprawujący obecnie jednoosobowy zarząd firmy, Andrzej Bojanowski, wiceprezydent Gdańska i Maria Kowalewska – Koska, prezes spółki Port Gdański Eksploatacja.

Szybki wybór nowego prezesa wydaje się niezwykle istotny ze względu na prowadzone i planowane inwestycje w porcie gdańskim. Już w kwietniu br. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych (PERN) „Przyjaźń” planuje podpisaniu umowy z wykonawcą terminalu paliwowego w Porcie Północny, a 19 marca br. podpisano umowę z Deepwater Container Terminal (DCT), dotyczącą wydzierżawienia 27 ha gruntów i budowy tam drugiego terminalu kontenerowego.