W gazowej sieci

W gazowej sieci

Polska jest zaopatrywana w gaz nierównomiernie. Jest sporo obszarów, na których brakuje dostępu do sieci gazociągowej.

Dotyczy to m.in. Pomorza Zachodniego. Sytuację mocniej unaocznił budowany w Świnoujściu terminal portowy do odbioru gazu skroplonego (LNG). Inwestycja wpłynęła na rozwój krajowej sieci gazociągów w tym regionie, zwłaszcza wzdłuż polskiego wybrzeża i granicy zachodniej. Istnieje też potrzeba zintegrowania sieci polskiej z europejskim systemem przesyłowym.

Zarządcą sieci gazowniczej w Polsce jest spółka Gaz-System i to na niej spoczywa obowiązek realizacji inwestycji krajowych. Zgodnie z planami, spółka ma w br. wybudować 1 tys. km gazociągów w północno-zachodniej i centralnej Polsce.

W ciągu 2 ostatnich lat oddaliśmy do eksploatacji ponad 260 km nowych gazociągów przesyłowych. W kolejnych latach zamierzamy kontynuować przyjętą strategię wzmacniania wewnętrznej infrastruktury przesyłowej i tworzenia alternatywnych możliwości transportu gazu z zachodu i południa Europy – mówi Jan Chadam, prezes Gaz-Systemu.

Zapowiada, że w 2013 r. zapadnie ostateczna decyzja dotycząca budowy połączeń gazowych z Litwą i Słowacją. Na razie są kontynuowane analizy i studia wykonalności dla połączeń transgranicznych.

Dla prawidłowego funkcjonowania portowego terminalu LNG w Świnoujściu najważniejsze są 3 magistrale gazowe: Świnoujście – Szczecin oraz Szczecin – Gdańsk i Szczecin – Lwówek. Każda z nich jest na innym poziomie zaawansowania.

– Zamierzamy aktywnie angażować się w projekt wspieranego przez Unię Europejską tzw. gazowego korytarza północ-południe, który połączy budowany obecnie terminal LNG w Świnoujściu, przez południową Polskę, Czechy, Słowację i Węgry, z planowanym terminalem w Chorwacji na wyspie Krk. W tym celu chcemy wybudować w latach 2014-2017 prawie 940 km kolejnych gazociągów przesyłowych. Wartość tych inwestycji szacujemy obecnie na 4,5-5 mld zł – podkreśla prezes Gaz-Systemu.

W 2011 r., ukończona została budowa nowej tłoczni gazu ziemnego w Goleniowie, która umożliwi transport surowca oraz przesył zwiększonych ilości gazu w północno-zachodniej Polsce. Koszt inwestycji wyniósł 14,23 mln euro (w tym dofinansowanie ze środków europejskiego programu energetycznego EEPR – 7,11 mln euro).

Goleniowska tłocznia, wraz z gazociągiem Świnoujście-Szczecin, ma szansę w przyszłości stać się elementem planowanego energetycznego korytarza Północ-Południe i połączyć terminal LNG z planowanym gazoportem (terminal Adria) w Chorwacji. Gazociąg ten ma mieć docelowo 80 km i będzie przebiegał przez 5 powiatów województwa zachodniopomorskiego, łącząc terminal LNG z tłocznią i siecią przesyłową w Goleniowie. Prowadzone są prace ziemne, a zakończenie inwestycji przewidziane jest w tym roku. Inwestor oszacował koszty budowy gazociągu na 85,76 mln euro (z EEPR – 42,89 mln euro). Pozwoli on na przesyłanie gazu, nie tylko do odbiorców w Polsce północno-zachodniej, ale też na rynki Szwecji i Danii, po planowanym połączeniu polskiej sieci z duńskim systemem gazowym przez Gazociąg Bałtycki (Baltic Pipe).

Kolejnym istotnym gazociągiem dla terminalu LNG w Świnoujściu jest połączenie Szczecin – Gdańsk, o długości 265 km. Będzie on budowany etapowo. Roboty na odcinkach II-IV (od Karlina do Wiczlina) prowadzić będzie konsorcjum firm, których liderem jest ZRUG z Zabrza. Wartość robót została oszacowana na 223,8 mln zł netto. Odcinek I (Płoty-Karlino) wykona Nafta-Gaz-Serwis, za 49,925 mln zł. Łączny koszt całej inwestycji wyniesie ok. 929,2 mln zł. (z czego unijne wsparcie w ramach POIiŚ to 226,88 mln zł.). Zakończenie budowy i przekazanie do eksploatacji przewidziane jest w IV kwartale 2013 r.

Gazociąg ten jest istotny dla bezpieczeństwa energetycznego kraju w sytuacjach nierytmicznych dostaw gazu z importu (Białoruś, Ukraina) czy długotrwałej zimy. Prowadzi, bowiem bezpośrednio z terminalu LNG w Świnoujściu do podziemnych magazynów gazu w Kosakowie, które powstać mają przy wsparciu unijnych funduszy.

Trzeci z istotnych gazociągów dla portowego terminalu LNG w Świnoujściu to połączenie Szczecin–Lwówek, o długości 188,3 km, przebiegające wzdłuż zachodniej granicy polski przez 3 województwa: zachodniopomorskie, lubuskie i małopolskie. Główną zaletą tego gazociągu będzie przesyłanie surowca z gazoportu do odbiorców w centralnej Polsce. Zbuduje go spółka ZRUG z Poznania, a roboty podzielono na 2 odcinki Szczecin – Gorzów Wlkp. i Gorzów – Lwówek. Umowa z Gaz-Systemem została podpisana w połowie ub.r. Koszt budowy wyniesie 647,02 mln zł
(z POIiŚ – 221,07 mln zł). Zakończenie inwestycji przewidziano na luty 2014 r.

Mimo licznych perturbacji z budową terminalu gazowego LNG w Świnoujściu, dosyć sprawnie idzie budowanie związanego z nim systemu przesyłania gazu. Gaz-System ma nadzieję na stworzenie europejskiej magistrali gazowej Północ-Południe, skorelowanej z planowanym gazociągiem Nabucco, co jest przedsięwzięciem dosyć ryzykownym, bowiem jak na razie gazociąg ten nie wyszedł poza fazy rozmów, a jego budowa jest raczej enigmatyczna. Bardziej realny jest gazociąg South Stream, sztandarowa inwestycja Gazpromu.

Zofia Bąbczyńska-Jelonek