Oferty na terminal naftowy

Trzy oferty na budowę terminalu naftowego w Gdańsku wpłynęły do Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych (PERN) „Przyjaźń”. Jak podała płocka spółka, wszystkie mieszą się w budżecie określonym przez PERN, którego jednak nie ujawniono. Zainteresowane budową bazy w gdańskim Porcie Północnym są: polsko-słowacko-ukraińskie konsorcjum, którego liderem jest spółka IDS-BUD (partnerzy: Vahostav – SK, Vahostav – PL, PSJ Hydrotranzit i Aaltis-Holding), polsko-hiszpańskie konsorcjum Budimex SA i Felguera I.H.I oraz hiszpańskie konsorcjum FCC Construccion, FCC Actividades de Construccion Industrial i Monesa Ingenieria Y Construccion. Obecnie zadaniem Komisji Przetargowej PERN będzie analiza oferty pod kątem zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Po zakończeniu prac przedstawi ona zarządowi spółki rekomendacje dotyczące wyboru generalnego wykonawcy inwestycji.

Inwestycja ma być jednak mniejsza niż początkowo planowano. Obecnie PERN oczekuje zaprojektowania 20 zbiorników na ropę i produkty ropopochodne oraz wybudowania 6 zbiorników na ropę wraz z infrastrukturą. W pierwszej wersji koncern planował zaprojektowanie i budowę 20 zbiorników, o łącznej pojemności ok. 700 tys. m³ (patrz: „Namiary” 1/2013).

(PiF)