PGNiG dokonało odbioru końcowego kopalni Lubiatów-Międzychód-Grotów (LMG). Dzięki niej zwiększy się krajowe wydobycie ropy naftowej oraz gazu ziemnego ze złóż konwencjonalnych. Złoża LMG należą do największych w Polsce i szacowane są na ok. 7,25 mln t ropy i ok. 7,3 mld m³ gazu. Wartość inwestycji to 1,7 mld zł brutto. Wykonawcą było konsorcjum w składzie: PBG SA, Tecnimont KT S.p.a. (Włochy) i Thermodesign Engineering Ltd. (Kanada).