Obligacje zgodne z prawem

Komisja Europejska stwierdziła, że nabycie obligacji gdyńskiej Stoczni Remontowej Nauta S.A. przez należącą do państwa Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP) było zgodne z unijnymi przepisami. Ich łączna wartość wyniosła 120 mln zł. KE uznała, że zakup odbył się na warunkach rynkowych i dlatego Nauta nie uzyskała nieuzasadnionej korzyści ekonomicznej. Tym samym transakcja nie stanowiła pomocy państwa w rozumieniu przepisów unijnych.

W listopadzie 2009 r. ARP nabyła 2-letnie obligacje, środki z których Nauta przeznaczyła na zakup części majątku likwidowanej Stoczni Gdynia. 14 ha terenu wyceniono na 60 mln zł. Dzięki transakcji stocznia przeniosła swoją działalność na nowy teren, a dotychczas użytkowany, o powierzchni ok 8,5 ha, położony niemal w centrum Gdyni, ma zostać sprzedany. Pieniądze z tej transakcji mają pójść na wykup obligacji od ARP.

Władze stoczni czekają jednak na objęcie tych terenów planem zagospodarowania przestrzennego. Decyzja władz Gdyni w tej sprawie zapaść ma w najbliższym czasie, zaś sprzedaż gruntów powinna nastąpić do końca czerwca br. Dlatego też ARP zgodziła się na przesunięcie terminu wykupu obligacji do listopada 2013 r.

(PiF)