PERN wybrał wykonawcę

Konsorcjum, którego liderem jest firma IDS – Bud z Warszawy będzie głownym wykonawcą bazy paliwowej Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych (PERN) „Przyjaźń” w gdańskim Porcie Północnym. Zostało ono wybrane w trybie „dialogu konkurencyjnego”, do którego złosiły się 3 konsorcja. Umowę podpisano 8 kwietnia.

IDS – Bud, wspólnie z Vahostav SK (Słowacja), Vahostav PL (Polska), PSJ Hydrotranzit (Słowacja) i Korporacją Altis– Holding (Ukraina), zaproponowało za wykonanie I etapu inwestycji kwotę 415 mln zł. Inwestycja będzie podzielona na II etapu. W pierwszym powstanie 6 zbiorników na ropę naftową, a w drugi, uzależnionym od potrzeb rynku, magazyny na paliwa i substancje chemiczna. Terminal zostanie połączony krajową siecią przesyłu ropy z Naftoportem, który będzie przeładowywał surowiec na potrzeby bazy. Docelowo PERN chciałby wybudować 20 zbiorników, o łącznej pojemności ok. 700 tys. m³ (400 tys. m³ na ropę i 300 tys. m³ na paliwa).

Według planów, prace przy I etapie inwestycji ruszą na początku przyszłego roku, a zakończą się w 2015 r.

(PiF)