Inspekcje w trakcie konsolidacji

Inspekcje w trakcie konsolidacji

W lipcu br. pod obrady rządu trafić ma projekt założeń do ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, mający doprowadzić do konsolidacji służb zajmujących się kontrolą jakości i bezpieczeństwa żywności, także w portach polskich – poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). Dokument zakłada połączenie Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej w jedną służbę kontrolną.

Przed przekazaniem projektu do dalszych uzgodnień resort rolnictwa został zobowiązany do przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści powołania nowej inspekcji, a także analizy jej efektywności i skutków dla finansów publicznych. Prace te zostały jednak wykonane tylko w przypadku czterech, podległych MRiRW służb. Ministerstwo Zdrowia nie przekazało bowiem danych dotyczących podległej temu resortowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej. MRiRW chciałoby, aby ustawa powołująca nową inspekcję weszła w życie od początku 2014 r.