CTL Logistics w BTDG?

CTL Logistics w BTDG?

Największy prywatny przewoźnik kolejowy w Polsce – CTL Logistics jest zainteresowany nabyciem udziałów w Bałtyckim Terminalu Drobnicowym Gdynia (BTDG). Firma przeszła do drugiego etapu procedury prywatyzacyjnej, podobnie jak dwóch innych oferentów. Po uzupełnieniu wszystkich dokumentów, komisja przetargowa Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA (ZMPG) wybierze, w połowie lipca br. inwestora, który będzie mógł przeprowadzić badanie finansowe spółki i zdecydować się na złożenie ostatecznej oferty.

Prywatyzacja BTDG została ogłoszona przez ZMPG w październiku 2012 r., a w styczniubr., udział w niej zadeklarowało 5 oferentów. Jak zapewniły władze portu, były to: „podmioty dobrze znane w branży transportowej i od wielu lat działające na rynku, przez co gwarantujące poważne podejście do prywatyzacji”. Do końca kwietnia miały one czas na złożenie ofert.

ZMPG chce sprzedać 100% udziałów BTDG. Kapitał zakładowy terminalu wynosi 12 276 500 zł i dzieli się na 24 553 udziałów o nominalnej wartości 500 zł każdy. Prywatyzacja powinna zakończyć się w styczniu 2014 r.

Obecnie BTDG, poza drobnicą konwencjonalną i skonteneryzowaną, przeładowuje również towary masowe. Rok 2012 terminal zamknął obrotami na poziomie ponad 2,15 mln t.