PKN Orlen rozpoczął poszukiwania ropy naftowej i gazu ziemnego na szelfie łotewskim Morza Bałtyckiego. Wiercenie pierwszego otworu poszukiwawczego z platformy Ocean Nomad prowadzi firma wykonawcza Diamond Offshore Drilling Inc. Prace wiertnicze dokonywane są na głębokości 132 m pod poziomem wody i potrwają ok. 40 dni.