Wstrzymany tranzyt

Rosja zerwała jednostronnie kontrakt z Azerbejdżanem z 1996 r. na tranzyt azerskiej ropy przez swoje terytorium do Europy. Według rosyjskiego koncernu Transnieft, Azerbejdżan zmniejszył tranzyt swej ropy na trasie Baku-Noworosyjsk o połowę, co sprawiło, że kontrakt dla strony rosyjskiej stał się nieopłacalny i nie wystarczał na pokrycie kosztów przesyłu surowca. Do portu w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym płynęło co najmniej 5 mln t azerskiej ropy. Jednak z roku na rok tranzyt malał i w latach 2011-2012 spadł do 2 mln t rocznie. Socar, azerskie przedsiębiorstwo naftowe i gazowe, zapowiedziało dalszy spadek przesyłu ropy, do 1,6 mln t. Azerbejdżan przesyła też ropę rurociągiem Baku-Tbilisi-Ceyhan, który omija Rosję.

(PiF)