Zielone magazyny

Zielone magazyny

Ochrona środowiska była jedną z głównych idei, która towarzyszła budowie centrum logistycznego Kuehne+Nagel w Hamburgu.

Dlatego, już w fazie projektu, zaplanowano, że do 2020 r. o 20% zmniejszone zostanie zużycie energii elektrycznej, a o 15% emisja CO2. Ponadto ustalono, że co roku o 1%, spadać ma zużycie paliwa spalanego na potrzeby centrum, a woda ma być wykorzystywana racjonalnie, tak aby jej zużycie również utrzymywało się na niskim poziomie. By sprostać tym wymaganiom, zdecydowano się korzystać z najnowszych technologii i zainwestować w przyjazne środowisku rozwiązania. I tak np. zużycie energii elektrycznej zmniejszyć ma fluorescencyjne, charakteryzujące się długą żywotnością oświetlenie. Podobne zalety mają zainstalowane na dachu kolektory słoneczne. Poza tym budynek jest wyposażony w urządzenia pozwalające na odzyskiwanie energii z wentylacji oraz ponowne wykorzystywanie wody deszczowej.

Centrum logistyczne, oddane do użytku w 2009 r., kosztowało 55 mln euro. W jego skład wchodzi 5 magazynów o łącznej powierzchni 44 tys. m². Znajdują się tam magazyny logistyki kontraktowej, terminal cross-dock i terminal kontenerowy. Pierwszy z nich obsługuje w ciągu roku ok. 490 tys. przesyłek, drugi zaś ok. 40 tys. ładunków. Tego typu ekologiczne rozwiązania coraz częściej trafiają także do centrów logistycznych budowanych w Polsce.

– Budowa zielonych magazynów podyktowana jest wymogami rynku. Z jednej strony deweloperzy budują przewagę konkurencyjną i dzięki innowacyjnym proekologicznym rozwiązaniom ograniczają koszty eksploatacji obiektów, co stanowi wymierną wartość dodaną dla klientów. Z drugiej strony klienci, zwłaszcza międzynarodowe korporacje, szukają rozwiązań, które wpisują się w politykę zrównoważonego rozwoju firmy – wyjaśnia Rafał Ziemiec, project manager w Prologis Polska.

Potwierdza to Błażej Ciesielczak, dyrektor regionalny Goodman Polska, zwracając uwagę, że to klienci centrów logistycznych podejmują ostateczną decyzję odnośnie rozwiązań, które mają być instalowane. Ekologiczne projekty są najczęściej bardziej kosztowne, jednak głównym argumentem przemawiającym do klientów jest obniżenie kosztów eksploatacji magazynu w dłuższym okresie.

– Warto zwrócić uwagę, że coraz więcej polskich najemców idzie w ślady spółek zagranicznych i w rozmowach pyta o technologie przyjazne środowisku – zaznacza B. Ciesielczak.

Wśród rozwiązań stosowanych na potrzeby klientów centrów logistycznych wymienić można m.in. bardziej wydajne i jednocześnie energooszczędne świetlówki, oświetlenie ledowe, świetliki i okna pasmowe w dachu, panele słoneczne zapewniające energię elektryczną i ciepłą wodę, systemy odzysku ciepła z różnych urządzeń używanych w magazynach oraz rozwiązania służące oszczędności wody.

Ponadto, już w fazie budowy niekiedy stosuje się materiały budowlane pochodzące z recyclingu, co znacznie zmniejsza ilości odpadów, zaś wyposażając obiekt zaleca się niskoemisyjne uszczelniacze, kleje i wykładziny niezawierające substancji ropopochodnych. Dochodzi do tego również zastosowanie wysokorefleksyjnych membran dachowych, czyli pokrycie białym materiałem TPO (termoplastyczne poliolefiny), które pozwalają zredukować efekt „wysp ciepła” w środowisku zurbanizowanym (zjawisko polega na termicznym uprzywilejowaniu przestrzeni miejskiej względem otaczających ją obszarów niezabudowanych). Zwraca się również uwagę na odpowiednie zagospodarowanie całego terenu wokół centrum, gdyż może to przyczyniać się do zmniejszenia zużycia wody i emisji CO2 całej nieruchomości.

To właśnie rosnąca świadomość, w połą­czeniu z bezpośrednimi oszczędnościami generowanymi przez energetycznie wydajne budynki, przyczynia się do zainteresowania ideą zrównoważonego rozwoju w branży logistycznej i magazynowej. Często też głównym argumentem są kalkulacje oszczędności, które generuje ekologiczny, czyli efektywny energetycznie obiekt. I tak np. firma Unilever, która wynajmuje ok. 53 tys. m² powierzchni w budynku nr 2 na terenie Prologis Park Piotrków, postawiła sobie za cel redukcję emisji CO2 i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 40%. Zrealizowany projekt był elementem strategii „Życie w sposób zrównoważony”, w którym inwestor zobowiązał się ograniczyć swój wpływ na środowisko naturalne. W związku z tym zmniejszono liczbę opraw oświetleniowych niemal o połowę, wprowadzając do użytku bardziej wydajne świetlówki (zamiana świetlówki T8 na T5). Ponadto, zapewniono optymalny poziom natężenia oświetlenia oraz poprawę warunków pracy i ergonomię stanowisk poprzez dostosowanie oświetlenia do poziomu normatywnego. Dzięki tym rozwiązaniom znacznie zmniejszy się również emisja CO2. Okres zwrotu poniesionych nakładów wyniesie ok. 4,5 roku, a oszczędności energii w skali roku sięgną 40% (625 MWh/rok).

Podobne, przyjazne środowisku rozwiązania, zastosował Rohlig Suus, który wynajmuje budynek nr 3 w Prologis Park Janki. Firma podjęła decyzję o stworzeniu energooszczędnego obiektu magazynowego, który został zaprojektowany tak, aby w znacznym stopniu ograniczyć zużycie energii elektrycznej, maksymalnie zwiększyć wykorzystanie światła dziennego, zmniejszyć ilości odpadów, a co za tym idzie generować oszczędności dla użytkownika. Aby osiągnąć wyznaczony sobie cel zastosowano m.in. sterowanie oświetlenia za pomocą czujek wykrywających ruch wózków w hali, wąskostrumieniowe oprawy oświetleniowe skupiające strumień światła tylko w miejscach, w których jest ono potrzebne (pozwoliło to na znaczną redukcję liczby opraw), energooszczędne świetlówki T5 oraz naturalne doświetlenie części cross-dock świetlikami, które zajmują ponad 12% powierzchni dachu.

– Redukcja liczby opraw to nie tylko oszczędności w zużyciu energii, ale również zmniejszenie ilości odpadów (świetlówki czy żarówki), a zastosowanie sterowania i wykorzystanie światła dziennego to w konsekwencji rzadsza ich wymiana – dodaje R. Ziemiec.

Ekologiczne rozwiązania wprowadzane są także w centrach logistycznych zarządzanych przez Goodmana. B. Ciesielczak zwraca uwagę na magazyn w Krapkowicach, zbudowany na potrzeby firmy Metsä Tissue, dostawcy produktów higienicznych dla gospodarstw domowych. Został on wyposażony w niestandardowy system ogrzewania wodnego, zamiast powszechnie stosowanego ogrzewania promiennikami gazowymi. Zastosowano także system odzysku ciepła z pracujących sprężarek oraz pomp próżniowych. W przypadku oświetlenia również wykorzystano bardziej wydajne i energooszczędne świetlówki T5. Także w powstającym na zapleczu gdańskiego Deepwater Container Terminal (DCT) Pomorskim Centrum Logistycznym zainstalowano energooszczędne świetlówki T5 oraz automatyczne oświetlenie w pomieszczeniach socjalnych.

(PiF)