Miliardy na ekologię

Miliardy na ekologię

Nowe uregulowania związane z ochroną środowiska mogą w ciągu najbliższych lat kosztować armatorów ponad 500 mld USD. Od 2015 r. wejdą w życie przepisy dotyczące zmiany limitu zawartości siarki w paliwie okrętowym na Morzu Bałtycki, Morzu Północnym i w Kanale La Manche oraz na wybrzeżu USA. Wprowadza ona obowiązek zmniejszenia zawartości siarki z obecnego 1% do 0,1%. Dochodzą do tego jeszcze przepisy dotyczące wód balastowych. Pojawiła się także propozycja podatku klimatycznego, który na sektor żeglugowy chciałaby nałożyć ONZ.

Zdaniem Masamichi Morooka, przewodniczącego Międzynarodowej Izby Żeglugowej, oznacza to, że w latach 2015–2025 armatorzy będą musieli wydawać dodatkowe 50 mld USD rocznie na spełnienie wymogów środowiskowych. Może to oznaczać pogorszenie kondycji wielu firm, które już teraz borykają się z problemami związanymi w trudną sytuacją w żegludze. Natomiast, według Morooka, poprawy warunków można spodziewać się dopiero na przełomie lat 2015 i 2016.