Nowocześnie, ale z tradycjami

Imponujący, 5 kondygnacyjny, znakomicie wyposażony gmach Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego oddano do użytku 10 maja w Sopocie. Wkomponowany został między 2 już istniejące budynki, tworząc z nimi funkcjonalną całość. Dzięki niemu powierzchnia dydaktyczna wydziału wzrosła o 5,5 tys. m2, czyli o ponad połowę dotychczasowego stanu. Przy okazji powstało 400 miejsc parkingowych, z czego część pod ziemią. Stary gmach, budowany pod koniec lat 60., przewidziany był dla 2 tys. studentów, podczas gdy obecnie kształci się tam ich 4,5 tys. Budynek kosztował 22 mln zł, z czego 2 mln pochodziły od prywatnych donatorów, byłych absolwentów uczelni.

Wydział, wraz z bratnim Wydziałem Zarządzania, wywodzi się w linii prostej z Instytutu Morskiego Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich, który powstał w czasie okupacji w Warszawie i stanowił zalążek późniejszej Wyższej Szkoły Handlu Morskiego, przekształconej następnie w Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Sopocie, na bazie której, m.in., powstał Uniwersytet Gdański. Uczelnia jest do dziś prawdziwą kuźnią kadr gospodarki morskiej.

(MB)