Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny grupy logistycznej OT Logistics związany z pierwotną ofertą publiczną akcji spółki. Firma ta poinformowała, że z transportu śródlądowego wykonywanego przez spółkę Odratrans w Polsce (transport na Odrze) oraz spółkę Deutsche Binnenreederei AG w Niemczech (obszar między Odrą a Renem) pochodzi ok. 40% wpływów. Działalność spedycyjna zapewnia także 40% dochodów i realizowana jest przez spółki Rentrans Cargo i Rentrans International Spedition. Resztę stanowią przychody z udziałów w Porcie Handlowym w Świnoujściu i porcie w Kołobrzegu oraz terminalu kolejowym w Świsłoczy (Białoruś) i w Medyce.