Ułatwienia celne w żegludze europejskiej

Ułatwienia celne w żegludze europejskiej

Komisja Europejska przedstawiła projekt „Blue Belt” (Niebieski Pas), dotyczący ograniczenia formalności celnych dla statków pływających między portami Unii Europejskiej. Ma ograniczyć biurokrację, zmniejszyć liczbę opóźnień w portach i zwiększyć konkurencyjność sektora morskiego. Dokument proponuje wprowadzenie obszaru, w którym statki mogą swobodnie operować na rynku wewnętrznym UE z zachowaniem minimum obciążeń administracyjnych oraz rozszerzenie tych uproszczeń na rejsy poza unijne, poprzez wprowadzenie systemu lepszego monitorowania przewożonych ładunków.

„Blue Belt” wprowadza dwa główne rozwiązania. Po pierwsze, armatorzy, obsługujący regularne połączenia w ramach UE i przewożący głównie towary unijne, mogą korzystać z prostszych i bardziej elastycznych procedur celnych. Po drugie zaś, KE chce usprawnienia tych procedur także w przypadku transportu na statkach towarów unijnych i nieunijnych do portów spoza UE, np. w Norwegii, Afryce Północnej czy Rosji. W tym przypadku miałby zostać wprowadzony system umożliwiający odróżnienie transportowanych ładunków unijnych, które należy szybko zwolnić, od nieunijnych, które muszą zostać poddane właściwym procedurom celnym. Propozycje zawarte w dokumencie „Blue Belt” miałyby wejść w życie do 2015 r.