Polska łamała europejskie prawo wydając bez przetargu koncesje na eksploatację złóż gazu i ropy naftowej w łupkach – uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To efekt pozwu złożonego przez Komisję Europejską przeciw Polsce, pod koniec 2010 r. Wyrok może mieć wpływ na przygotowywany obecnie projekt nowelizacji prawa geologicznego i górniczego. W świetle wyroku przepisy te mogą zostać uznane za niezgodne z prawem unijnym.