W dawnej Stoczni Szczecińskiej Nowej ma powstać park przemysłowy. Wcześniej powołana zostanie spółka, która będzie nim zarządzać. Decyzja związana jest z brakiem zainteresowania potencjalnych inwestorów gruntami po upadłej stoczni. Towarzystwo Finansowe Silesia, właściciel majątku po stoczni, miała przygotowane 2 scenariusze: utworzenie parku technologicznego albo pozyskanie inwestora strategicznego. Jednak rozmowy z ewentualnymi inwestorami nie przyniosły rezultatów.