Ekspansja OT Logistics

OT Logistics SA podpisał przedwstępną umowę zakupu kontrolnego pakietu akcji C.Hartwig Gdynia SA. Chodzi o 37,5% udziałów gdyńskiej spółki, należących do Hass Holding Limited oraz 37,5% akcji będących w posiadaniu Morskiej Agencji Gdynia. Pozostałe udziały są własnością pracowników, Skarbu Państwa oraz samej spółki. Ogółem, OT Logistics zamierza kupić 75% akcji firmy. Umowa wejdzie w życie po zaakceptowaniu transakcji przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej OT Logistics. Zakup zostanie sfinalizowany ze środków własnych OT Logistics. C. Hartwig Gdynia specjalizuje się w przewozach morskich, lądowych, lotniczych oraz usługach logistycznych. W 2012 r. skonsolidowane przychody spółki wyniosły ponad 246 mln zł.

Ponadto, w połowie lipca OT Logistics otrzymał wyłączność na negocjacje w sprawie nabycia Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia (BTDG). Prywatyzacja terminalu może sfinalizować się w I kwartale przyszłego roku. Natomiast w maju, szczecińska firma, wygrała przetarg na dzierżawę terenów portowych w Gdańsku, w tym części Pirsu Rudowego. OT Logistics zamierza zbudować tam głębokowodny terminal do obsługi towarów pochodzenia roślinnego.

(PiF)