Kontenerowce pod lupą

Nowy szef IACS (International Association Classification Societies), Roberto Cazzulo, wezwał japońskie towarzystwo klasyfikacyjne ClassNK, jedno z największych na świecie, do dostarczenia wszelkich posiadanych informacji dotyczących tego, jak doszło do katastrofy kontenerowca MOL Comfort. 17 czerwca br. jednostka przełamała się na 2 części ok. 200 Mm od wybrzeży Jemenu. Część rufowa zatonęła kilka dni później, zaś dziobowa zapaliła się podczas holowania do portu i zatonęła 10 lipca br. ClassNK, w komunikacie z 5 lipca, stwierdził, projekt statku spełniał wszystkie wymogi firmy oraz przepisy IACS. Mimo to IACS zamierza zwrócić większą uwagę na bezpieczeństwo kontenerowców. W czerwcu została utworzona specjalna grupa mająca zająć się tą kwestią ze szczególnym uwzględnieniem dużych jednostek typu post-panamax. Grupa będzie badała wszelkie aspekty związane z kontenerowcami zaczynając od materiałów użytych do ich budowy, a kończąc na kwestiach związanych z ich bieżącą eksploatacją.