Niemieckie porty liczą na wzrosty

Według prognoz niemieckich analityków transportowych przeładunki w głównych portach tego kraju, do 2030 r. powinny dynamicznie rosnąć. Przede wszystkim zyskać ma Hamburg, gdzie obroty w 2030 r. wynieść mają aż 194,6 mln t, podczas gdy w 2010 r. były na poziomie 104,5 mln t. Zyskają także inne główne porty Niemiec. W Bremerhaven przeładunki mają zwiększyć się z 45,9 mln t w 2010 r. do 87,8 mln t w 2030 r., a w Wilhelmshaven z 24,7 mln t do 47,6 mln t. Wzrost przeładunków odnotują także porty Morza Bałtyckiego. W Lubece mają one wynieść w 2030 r. 28 mln t wobec 17,9 mln t w 2010 r., a w Rostocku 24,8 mln t w stosunku do 19,5 mln t w tym samym okresie.