W gdańskim Deepwater Container Terminal (DCT) zrealizowano II etap projektu „Platformy komunikacyjnej”. Celem rozwiązania jest zintegrowanie oddziału celnego DCT z Graniczną Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Nastąpi to poprzez umożliwienie wymiany informacji między służbami zaangażowanymi w urzędowe kontrole, a celnikami, w ramach terminalowego systemu operacyjnego. I etap projektu dotyczył współpracy oddziału celnego ze służbą weterynaryjną.