Porozumienie w sprawie Rail Baltica

Kraje bałtyckie i Polska porozumiały się w sprawie utworzenia firmy, która będzie koordynować prace nad projektem Rail Baltica. Dokument w tej sprawie ma zostać podpisany we wrześniu w Wilnie. Spółka będzie początkowo własnością trzech krajów bałtyckich: Litwy, Łotwy i Estonii, jednak deklaracja da Polsce i Finlandii możliwość przyłączenia się do tego przedsięwzięcia. Obok koordynacji prac nad przygotowaniem budowy połączenia kolejowego Rail Baltica, wspólne przedsiębiorstwo będzie ubiegać się w Komisji Europejskiej o finansowanie projektu. Rail Baltica to projekt linii kolejowej łączącej Warszawę, Kowno, Rygę, Tallin i Helsinki. Wraz z połączeniem drogowym Via Baltica jest elementem transeuropejskiego korytarza transportowego łączącego te stolice. Planowana w Polsce linia ma prowadzić z Warszawy przez Białystok i Ełk do granicy z Litwą w Trakiszkach. Odcinek w Polsce ma mieć 341 km. Pociągi będą mogły jeździć tą trasą z prędkością ok. 160 km na godzinę.