Rząd postanowił rozszerzyć Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną o tereny w Szczecinie. Na decyzję czekały 2 firmy: belgijski Teleskop i konsorcjum KSO, które uzależniały od tego realizację swoich inwestycji. Pierwsza chce wybudować na Skolwinie fabrykę obróbki stali, a druga na terenie Stoczni Gryfia fabrykę podstaw do morskich elektrowni wiatrowych.