Z Polski przez niemieckie porty

W I kwartale br. przewoźnicy intermodalni obsłużyli 266,9 tys. TEU, co w porównaniu z I kwartałem ub. r. oznacza wzrost o 4,7%. Wyniki osiągnięte po zaledwie 3 miesiącach wskazują, że jeśli podobne tempo utrzyma się w kolejnych kwartałach to 2013 r. może być, pod tym względem, rekordowy. W ub.r obsłużono w ten sposób prawie 1,05 mln TEU.

Niestety, tylko 1/4 kontenerów przewożonych koleją przechodzi przez polskie porty morskie, czyli jest to ok. 262 tys. TEU. W ub.r., w ogólnej liczbie obsłużonych jednostek intermodalnych, przewozy te stanowiły 24,1%, podczas gdy w 2011 r. ich udział nie przekraczał 23%. Niestety wzrosty te są zdecydowanie niższe od dynamiki przyrostu obrotów kontenerowych w naszych portach.

Wydaje się jednak, że udział przewozów intermodalnych w polskich portach mógłby być jeszcze wyższy, gdyby nie brak spójnej i przemyślanej polityki rządowej w tym zakresie. Okazuje się bowiem, że w relacjach między terminalami intermodalnymi w Polsce a portami niemieckimi przewieziono w 2012 r. ponad 360 tys. TEU, czyli o 100 tys. TEU więcej niż przeszło przez nasze porty.

{loadposition podarthtml}