PCS w portach polskich

Ruszyły prace nad projektem wprowadzenia w portach Gdańska i Gdyni Port Community System (PCS). Jest to platforma elektroniczna, która ma na celu integrację prac wszystkich służb, instytucji i przedsiębiorstw, które biorą udział w szeroko rozumianym obrocie portowo-morskim, w konkretnym porcie. Pozwala ona też na szybką i wiarygodną wymianę informacji oraz przesyłanie dokumentów między podmiotami, które biorą udział w tym obrocie. Celem jej wprowadzenia jest poprawa jakości odpraw, a co za tym idzie, zwiększenie konkurencyjności portów polskich.

Do tej pory do spółki Balquest, pilotującej projekt, wpłynęło 6 deklaracji przystąpienia do prac nad PCS. Kolejne można składać do końca września. W drugiej połowie października odbędzie się spotkanie, którego celem będzie wyłonienie grupy roboczej i liderów projektu. Być może uda się też przyjąć ramowy program działania, czyli etapy wdrażania systemu, rekomendowane przez European Port Community System Association, i na tej podstawie stworzyć harmonogram czasowy dalszych prac.

W portach europejskich działa obecnie 6 platform informatycznych PCS. Są to: SOGET we Francji, MCP w Wielkiej Brytanii, Portic w Barcelonie, Portbase w Rotterdamie i Amsterdamie, DBH w Bremie i Bremerhaven oraz Dakosy w Hamburgu.

{loadposition podarthtml}