Gazociąg łączący Bałtyk z Adriatykiem powinien ruszyć w latach 2018-2020 – stwierdzili uczestnicy dyskusji o korytarzu północ-południe na Forum Ekonomicznym w Krynicy. Ma on łączyć terminale LNG w Świnoujściu i w Chorwacji. Obecnie bowiem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej nie ma możliwości transgranicznego handlu gazem, ponieważ gazociągi idą ze wschodu na zachód i brak jest połączeń między nimi. Stąd budowa połączeń południkowych jest koniecznym warunkiem ożywienia tego rynku.