Fuzja zatwierdzona

DNV GL, największe na świecie towarzystwo klasyfikacyjne, 12 września rozpoczęło oficjalną działalność. Było to możliwe po zatwierdzeniu fuzji przez organy ochrony konkurencji w Azji, Europie i USA. DNV GL będzie również wiodącym dostawcą usług zapobiegania i zarządzania ryzykiem na rynku ropy i gazu oraz certyfikacji systemów zarządzania na świecie. Nowa spółka obejmie 17 tys. pracowników w ponad 100 krajach, a jej roczne obroty mają wynieść 2,5 mld euro rocznie. Decyzja o konsolidacji DNV i GL zapadła w ub.r., zaś umowę w tej sprawie podpisano w grudniu ub.r.

(pete)