Baltexpo nowego otwarcia

Baltexpo nowego otwarcia

Ponad 240 firm z 19 krajów wzięło udział w XVII Międzynarodowych Targach Morskich i Konferencjach Baltexpo 2013. Odbyły się one 3-5 września br., po raz pierwszy w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Amber Expo w Gdańsku.

Jak podkreślali organizatorzy, Zarząd Targów Warszawskich SA, miały to być targi nowego otwarcia. Zwracano bowiem uwagę, że współczesna gospodarka morska charakteryzuje się bardzo dynamicznymi i wciąż postępującymi zmianami w otoczeniu rynkowym, nowymi szansami, ale też wyzwaniami. Dlatego też nowa formuła Baltexpo została opracowana tak, aby odzwierciedlać zmiany zachodzące w ostatnich latach, a dotyczące zarówno struktur przemysłu morskiego (np. LNG, offshore, energetyka wiatrowa), jak i sposobu prowadzenia nowoczesnego morskiego biznesu. Można przyjąć, że cele stawiane przez organizatorów zostały w dużej mierze zrealizowane. Zaświadczała o tym frekwencja zarówno na stoiskach, jak na większości konferencji.

W wypełnionej po brzegi sali dyskutowano np. na temat perspektyw rozwoju polskich portów morskich. Wiele uwagi poświęcono inwestycjom planowanym w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu, w dużej mierze z wykorzystaniem środków unijnych, także w nowej perspektywie budżetowej 2014-2020. Ich rozwój wspierać ma także, przygotowywana w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, strategia rozwoju portów do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.). Jednak, jak zwrócił uwagę prof. Andrzej Grzelakowski z Akademii Morskiej w Gdyni, niezbędne jest bardziej efektywne wydatkowanie pieniędzy na rozwój portów. Europejski Trybunał Obrachunkowy stwierdził bowiem, iż nakłady finansowe wydawane na ich rozbudowę nie generują oczekiwanych korzyści. Oznacza to, że w ramach Connecting Europe Facility (CEF) środki uzyskają prawdopodobnie tylko 83 porty znajdujące się w bazowej sieci TEN-T. Na szczęście nasze, o podstawowym znaczeniu dla gospodarki, zostały tam umieszczone.

Emocje wzbudziła wymiana zdań między prezesem portu gdyńskiego, Januszem Jarosińskim, a wiceprezydentem Gdańska, Andrzejem Bojanowskim, dotycząca ewentualnej komunalizacji portów oraz podatku od nieruchomości portowych pobieranego przez samorządy, którego inicjatorem były władze Gdańska. Wyjaśnienia A. Bojanowskiego nie spotkały się jednak z uznaniem branży portowej, wzbudzając uśmiechy na twarzach prezesów i managerów trójmiejskich terminali.

– Pobieranie od portów podatku od infrastruktury portowej to zbrodnia – stwierdził emocjonalne prof. Witold Andruszkiewicz, inicjator i twórca Portu Północnego w Gdańsku.

Innym, istotnym tematem poruszanym w ramach Baltexpo, była kwestia Port Community System (PCS). Jest to rodzaj platformy elektronicznej integrującej pracę wszystkich służb i spółek portowych, odpowiedzialnych za odprawę ładunku. Rozwiązania typu PCS pozwalają na bezpieczną i szybką wymianę informacji i przesyłanie dokumentów. Systemy związane są ściśle z ideą „jednego okienka”, gdzie informacje i dokumenty, mające trafić do wielu różnych podmiotów, np. Inspekcji Weterynaryjnej czy Służby Celnej, składane są w jednym punkcie. Wprowadzenia PCS wymaga od Polski Unia Europejska, której dyrektywa 2010/65 wyznacza maksymalny termin wdrożenia systemów na 1 czerwca 2015 r. Rozwiązanie takie działa na razie tylko w porcie szczecińskim i obejmuje współdziałanie tamtejszej Izby Celnej i terminalu DB Port Szczecin. W portach Gdyni i Gdańska projekt taki na razie nie pojawił się.

W trakcie dyskusji można jednak było odnieść wrażenie, że niektórzy przedstawiciele portów trójmiejskich byli raczej zainteresowani „podpięciem” się pod szczeciński system, niż stworzeniem własnych, niezależnych projektów.

Natomiast „Namiary” były patronem medialnym konferencji dotyczącej technologii sprzyjających rozwojowi żeglugi przyjaznej środowisku, obejmującej stworzenie strefy SECA na Bałtyku, Morzu Północnym i Kanale La Manche oraz wód balastowych. Szczególnie pierwsza część obejmowała niezwykle istotne zagadnienia z punktu widzenia interesów polskiej gospodarki morskiej. Jak zwrócili uwagę prowadzący spotkanie Władysław Jaszowski, prezes spółki Promare, wydawcy „Namiarów”, oraz Bogdan Szczęsny, dyrektor techniczny EuroAfrica Linie Żeglugowe, wprowadzenie od 1 stycznia 2015 r. dyrektywy ograniczającej emisję siarki, mającej korzenie polityczne, może być niezwykle kosztowne dla armatorów i spowodować istotne konsekwencje dla portów polskich. Nowe przepisy mogą bowiem skutkować odwróceniem kierunku ciągów ładunków w Europie.

Tematyka konferencji obejmowała także nowe rozwiązania oferowane armatorom w celu realizacji wymogów dyrektywy, w tym scrubbery, w które Alfa Laval wyposaża flotę promów DFDS czy projekty zastosowania alternatywnych paliw, na które zwrócił uwagę Franciszek Magnowski z Wartsila Polska. Fiński producent, wspólnie ze Steną Line, sprawdza przydatność metanolu jako paliwa okrętowego na promie Stena Germanica, a wcześniej przebudował napęd chemikaliowca Bit Viking, przystosowując go do spalania LNG.

Targom towarzyszyło także dwudniowe Polsko-Norweskie Forum Gospodarki Morskiej z udziałem Ministerstwa Handlu i Przemysłu Norwegii oraz norweskich morskich organizacji przemysłowych. Główną tematyka Forum było LNG, jako paliwo przyszłości dla basenu Morza Bałtyckiego, a co za tym idzie innowacyjne rozwiązania na rzecz żeglugi przyjaznej środowisku. Temat niezwykle istotny, biorąc pod uwagę coraz to nowe jednostki o napędzie gazowym budowane dla Norwegów przez Grupę „Remontowa”. Dyskutowano również o perspektywach morskiej energetyki wiatrowej i wzajemnej współpracy.

(PiF)