Praktyczny przewodnik LNG

Jedną z kluczowych przeszkód do globalnego wykorzystania statków zasilanych skroplonym gazem ziemnym LNG jest brak systemu bunkrowania – uważa DNV GL. Największy na świecie klasyfikator przygotował tzw. zalecane praktyki w tym zakresie przeznaczone dla administracji morskiej, firm zajmujących się bunkrowaniem LNG i armatorów.

Obecnie, jak szacuje DNV GL, z paliwa LNG korzystają 83 statki na całym świecie. Są to zarówno promy pasażerskie, jednostki Coast Guard oraz statki zaopatrujące tankowce i platformy wiertnicze. Uważa się jednak, że do 2025 r. ich liczba wzrośnie do 3,2 tys. Unia Europejska jest gotowa wesprzeć budowę instalacji do bunkrowania LNG w 139 portach morskich i śródlądowych.

Dokument przygotowany przez klasyfikatora ma być uzupełnieniem zasad korzystania z LNG opublikowanych w czerwcu br., i umożliwić realizację 24 wymagań funkcjonalnych w tym zakresie. Ma stanowić praktyczny przewodnik dla władz, dostawców LNG i operatorów statków, dotyczący proponowanych rozwiązań projektowych przy budowie instalacji bunkrowania i statków oraz procedur operacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przy tankowaniu LNG.