Dofinansowanie wydobycia

Polskie Inwestycje Rozwojowe SA (PIR) i Lotos Petrobaltic SA, należący do Grupy Lotos, podpisały porozumienie dotyczące finansowania projektu związanego z zagospodarowaniem złoża ropy naftowej B8 na Morzu Bałtyckim. Gdańska spółka posiada koncesję na eksploatację tego złoża, a inwestycja ma być realizowana poprzez spółkę specjalnego przeznaczenia. Projekt obejmuje m.in. przebudowę posiadanej platformy wiertniczej Lotos Petrobaltic na centrum produkcyjne, przygotowanie infrastruktury podwodnej oraz wykonanie ostatnich przed rozpoczęciem eksploatacji odwiertów zatłaczających. Uruchomienie produkcji ze złoża B8 planowane jest na koniec 2015 r. Jego potencjał szacowany jest na 3,5 mln t ropy naftowej, a roczne wydobycie wynieść ma ok. 220 tys. t. Celem PIR jest zapewnienie finansowania długoterminowych i rentownych projektów infrastrukturalnych w Polsce.

(PiF)